FUNDACJA „SZAFA KULTURY”

KRS: 0000442800
REGON: 146497869
NIP: 7010366031 

Nr konta: 79 1950 0001 2006 0435 4846 0002
Bank: IDEA BANK S.A.

00-538 Warszawa, ul. Wilcza 9

Adres korespondencyjny:

01-962 Warszawa, ul.Przytyk 6/49

kontakt@szafakultury.art.pl
tel. 607-132-270