„Magnetyzm Fredry zbliża epoki, czyli rozśpiewane „Śluby panieńskie” dla młodzieży” – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program Edukacja Kulturalna.

fot. Krzysztof Ciesielski