FUNDACJA “SZAFA KULTURY”

KRS: 0000442800
REGON: 146497869
NIP: 7010366031 

Nr konta: 07 1090 1014 0000 0001 5016 6283
Bank: SANTANDER

00-538 Warszawa, ul. Wilcza 9

Adres korespondencyjny:

01-962 Warszawa, ul. Przytyk 6/49

kontakt@szafakultury.art.pl
tel. 607-132-270