Kochani!

Rozpoczynamy nowy tydzień z przytupem. Dzisiaj „Baśniogranie-baśnie polskie według Oskara Kolberga” goszczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie przy ul. Koźmińskiej 7; po spektaklu oczywiście krótkie warsztaty!

 

pfron-basnie-polskie-wawa-pic-218x300

Share Button