Drodzy Widzowie!

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jesień rozpoczynamy w podróży. Kontynuujemy „Baśniogranie-baśnie polskie wg.Oskara Kolberga” oraz krótkie warsztaty w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON.
Dzisiaj gramy w Specjalnym Ośroduk Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu.

pfron-basnie-polskie-300-pic

Share Button