W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dn. 16.05.2016 dotyczącego zamówienia na obsługę techniczną spektakli teatralnych (nagłośnienie i oświetlenie) w ramach projektu teatralnego dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja „Szafa Kultury” na podst. złożonych ofert wybrała najkorzystniejszą, złożoną przez firmę:

 

ISI Krzysztof Iwanik,

ul. Bohaterewicza 1/39

03 – 982 Warszawa

NIP 113-080-80-37

Regon: 012498746,

 

która uzyskała 100 pkt.

 

Oferta spełniła wszystkie wymogi oraz była jedyną, jaka wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Share Button