W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dn. 01.09.2016 dotyczącego zamówienia na realizację studyjnego nagrania audio baśni i muzyki oraz wykonanie mixu i masteringu nagrań, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej projektu, w ramach projektu teatralnego dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja „Szafa Kultury” na podst. złożonych ofert wybrała najkorzystniejszą, złożoną przez:

Pawła Taczałę, zam. ul.Karabeli 4/150 01-315 Warszawa

która uzyskała 100 pkt.

 

Oferta spełniła wszystkie wymogi oraz była najkorzystniejsza cenowo.

 

Pozostałe złożone oferty:

  • Soundix  Dominik Łuniewski; Ul. Szpitalna 4/3, 17-300 Siemiatycze; NIP: 544-144-14-40, która uzyskała 79,99 pkt.
  • EKIPA FM – Sound Studio, Roman Milanowski; ul. Sadkowska 6/69, 26-600 Radom; NIP 796-170-13-45, która uzyskała 66,63 pkt.

 

Share Button