W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dn. 16.05.2016 dotyczącego zamówienia na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem sprzętu, scenografii i instrumentów muzycznych w ramach projektu teatralnego dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja „Szafa Kultury” na podst. złożonych ofert wybrała najkorzystniejszą, złożoną przez firmę:

 

ISI Krzysztof Iwanik,

ul. Bohaterewicza 1/39

03 – 982 Warszawa

NIP 113-080-80-37

Regon: 012498746,

 

która uzyskała 100 pkt.

 

Oferta spełniła wszystkie wymogi oraz była najkorzystniejsza cenowo.

 

Pozostałe złożone oferty:

  • Carpe Diem, ul. Pustola 30a/82, 01-107 Warszawa, NIP: 527-226-75-99, która uzyskała 87,5 pkt.;
  • Gierszon Service, 22-523 Horodło Janki 16, NIP: 919-154-55-82, która uzyskała 77,8 pkt.
Share Button