Rozśpiewany Romantyzm, czyli „W to mi graj!” – spektakl dla dzieci, edukacyjnyliteracko i muzycznie” – dotacja z  Narodowego Centrum Kultury – Program:Kultura – Interwencje.ogolny mini