„Różne oblicza teatru dla dzieci – cykl form teatralnych dla uczniów szkół podstawowych” – projekt dofinansowany ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy, na cykl 3 spektakli, reprezentujących różne formy teatralne oraz warsztatów po nich, prezentowanych w trzech dzielnicach Warszawy: w Śródmieściu (Dom Kultury Śródmieście), na Pradze Południe (Centrum Promocji Kultury) oraz w Ursusie (Ośrodek Kultury Arsus).

Głównym celem projektu była edukacja teatralna dzieci z młodszych klas szkół podstawowych. Spektakle wchodzące w skład cyklu projektowego prezentowały różne formy teatralne: od najbardziej tradycyjnych (sztuka opowiadania baśni), aż do nowatorskich (teatr improwizacji).

W czasie warsztatów następujących po spektaklach, uczestnicy projektu mogli poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na temat zaprezentowanych form teatralnych i teatru w ogóle, za sprawą zarówno części teoretycznej, rozmowy z moderatorem prowadzącym warsztaty, jak i ćwiczeń praktycznych.

W projekcie zaprezentowane zostały następujące spektakle:

  • „Skarbiec baśni” – baśnie różnych narodów,
  • „W to mi graj!” – musical familijny, reż. Joanna Mazewska
  • „Spektakl bez tytułu” – spektakl improwizowany.