Poznajemy różne kultury – projekt dofinansowany ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy” to cykl trzech spektakli, z których każdy odnosi się do

spuścizny kulturowej innego kraju oraz grupy etnicznej. Każde przedstawienie połączone jest z krótkim warsztatem, podczas którego dzieci  mają możliwość zapoznania się z charakterystyczną dla danej grupy etnicznej muzyką, instumentami, tańcami i obyczajami obowiązującymi w każdej z wymienionych kultur oraz podzielenia się własną wiedzą i spostrzeżeniami na ten temat.

Spektakle dedykowane są dzieciom z klas 0-4 z dwóch warszawskich dzielnic:

Bielany – Bielański Ośrodek Kultury i Śródmieście- Dom Kultury Śródmieście.

Główne cele projektu to:

  • Poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat różnych kultur (w tym rodzimej) poprzez prezentację i omówienie folkloru Polski, krajów arabskich, krajów afrykańskich i ludności romskiej;

  • pobudzenie kreatywności i wyobraźni uczestników, poprzez zaprezentowanie podczas sesji warsztatowej zabaw i gier typowych dla danych kręgów kulturowych, instrumentów etnicznych, baśni; zachęcenie do dalszego odkrywania innych kultur na własną rękę, zaszczepienie ducha tolerancji;

  • wpłynięcie dodatnio na rozwijanie umiejętności komunikacji i kompetencji społecznej oraz na kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii i wypowiadania się;

  • ułatwienie uczniom szkół podstawowych czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym M. St. Warszawy poprzez nieodpłatny udział w wartościowych spektaklach i warsztatach przygotowanych specjalnie z myślą o nich.

W projekcie zaprezentowane zostaną następujące spektakle:

  • spektakl prezentujący baśnie polskie wg Oskara Kolberga pt. „Baśniogranie”

DSC_1853

DSC_1861

DSC_1869

 

  • spektakl prezentujący kulturę arabską pt. „Kraina tysiąca i jednej baśni”;

DSC_1962 DSC_1965 DSC_2547

  • spektakl prezentujący kulturę cygańską pt. „Opowieści z cygańskiego taboru”.

DSC_3002 DSC_3070DSC_3031