Dotacja przyznana została na realizację projektu pt. „W krainie baśni…” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stałe w ośrodkach” wykonywanego w terminie od 01.05.2016 do 31.12.2016.

W ramach ww. projektu Fundacja zaprezentuje cykl 4 spektakli basniowych z muzyką na żywo, dedykowaną kulturze 4 różnych krajów i nacji:

  • „Opowieści z cygańskiego taboru” – baśnie i muzyka romska
  • „Baśniogranie – basnie polskie wg Oskara Kolberga”
  • „Opowieści z Czarnego Lądu” – baśnie i muzyka ludów Afryki
  • „Kraina tysiąca i jednej baśni” – baśnie i muzyka krajów arabskich.

Każdemu spektaklowi baśniowemu towarzyszyć będą warsztaty prezentujące uczestnikom projektu instrumenty charakterystyczne dla każdego regionu kulturowego oraz tworzenie opowieści stylizowanych na kulturę ludową. Na zakończenie projektu powołana zostanie strona internetowa, na której umieszczone będą zarówno basnie zaprezentowane w projekcie, jak i baśnie innych narodów, co znacznie poszerzy zasięg działania projektu.

Projekt prezentowany bedzie w ośrodkach dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Bydgoszczy, Radomiu, Lublinie, Krakowie, Laskach i Warszawie. 

Projekt jest aktualnie w trakcie realizacji.