Dotacja przyznana została na realizację projektu pt. „Polskie baśnie i tradycje” – cykl słuchowisk i spektakli teatralnych z muzyką na żywo oraz warsztatów kulturowych dla dzieci i młodzieży niewidomej przebywającej na stałe w ośrodkach” wykonywanego w terminie od 01.06.2017 do 31.12.2017.

W ramach ww. projektu Fundacja zaprezentowała cykl 3 spektakli baśniowych z muzyką na żywo, dedykowanych kulturze 4 różnych regionów Polski:

  • „Tam, gdzie żyją kłobuki” – baśnie Warmii i Mazur;
  • „Tam, gdzie płynie pieśń syreny” – baśnie Mazowsza;
  • „Tam, gdzie Skarbek kopalń strzeże” – baśnie Śląska.

Po każdym ze spektakli następowała sesja warsztatowa, podczas której uczestnicy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o zwyczajach danego regionu, o strojach ludowych oraz poznać elementy gwarowe, ucząc się m. in. przyśpiewek regionalnych.

Projekt zaprezentowany został w ośrodkach dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Bydgoszczy, Radomiu, Lublinie, Krakowie, Laskach, Łodzi i Warszawie.

Projekt ten jest już drugą edycją podróży baśniowych po ośrodkach dla osób niewidomych i słabowidzących. Tak, jak i w przypadku zeszłorocznego programu, baśnie cieszyły się we wszystkich ośrodkach wielkim zainteresowaniem. Otrzymalismy różnież liczne prośby o kontynuację projektu i dalsze wizyty w ośrodkach.

Od ubiegłego roku, jako trwały efekt projektu, istnieje strona projektu www.basniogranie.pl, która po tegorocznej edycji wzbogacona została o baśnie i przyśpiewki prezentowane w spektaklach projektowych, zamieszczone na stronie w formie audio.