W ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowany jest projekt „Kreatywność w pigułce – warsztaty z improwizacji teatralnej dla wolontariuszy działających na terenie m. st. Warszawy”, którego założeniem jest przeprowadzić warsztaty z improwizacji teatralnej dla wolontariuszy działających w Warszawie.

W tym celu zorganizowanych zostanie 12 grup warsztatowych na terenie różnych dzielnic Warszawy, tak, aby umożliwić udział chętnym z różnych części miasta. Każdy kurs trwać będzie 16 jednostek lekcyjnych (45 minut) i kończył się będzie pokazem przed publicznością.

Projekt został terminowo zamknięty i rozliczony.