W czerwcu, na zakończenie naszego projektu, zapraszamy na teatr poezji, który będzie kwintesencją tego wszystkiego, o czym do tej pory mówiliśmy, na przykładzie spektaklu “Kraina wyobraźni” (reż. J. Mazewska).

Zaś po spektaklach krótkie warsztaty nt. zarówno teatru poetyckiego, jak i podsumowania tego wszystkiego, co uczestnicy mogli zobaczyć w tej edycji.

Projekt Twarze Teatru dofinansowuje Biuro Edukacji m. st. Warszawy.