Styczniowymi wyprawami z baśniami i pieśniami irlandzkimi do 5 ośrodków dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej zamknęliśmy etap pokazów. Mamy gorącą nadzieję, tak jak i nasi przyjaciele w ośrodkach, do których jeździmy już od lar, że w tym roku uda nam się tam wrócić z nowym programem, dzięki kolejnemu dofinansowaniu z zasobów PFRON (trzymajmy kciuki!).

A tymczasem wciąż trwają prace w studiu nagraniowym, aby już niedługo baśnie i pieśni ukraińskie, włoskie i irlandzkie zasiliły nasze zasoby audio z ubiegłych lat na stronie www.basniogranie.pl