W tym roku trzy Bajarki znowu wyruszą szlakiem baśni i pieśni ludowych do siedmiu ośrodków dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących w Warszawie, Laskach, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Radomiu dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków PFRON.

Tym razem przybliżą odbiorcom folklor Ukrainy, Włoch i Irlandii.

Start już na jesieni!