W tym roku trzy Bajarki znowu wyruszą szlakiem baśni i pieśni ludowych do siedmiu ośrodków dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących w Warszawie, Laskach, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Radomiu dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków PFRON. Projekt trwać będzie od 1 maja 2023 do 29 lutego 2024.

Tym razem przybliżą odbiorcom folklor Ukrainy, Włoch i Irlandii.

Start prezentacji już na jesieni!